Nationsbostäder

Mer information och registrering till bostadskö

Mer detaljerad information om nationernas bostäder och vissa nationers kösystem finns på Nationsgårdarna. Om du vill bli medlem i en nation eller vill veta mer om vad nationerna kan erbjuda dig rent generellt, besök uppsalastudent.com, nationernas gemensamma hemsida.

Uppsalas studentnationer (studentorganisationer som drivs av och för studenter) äger och förvaltar ungefär en tredjedel av Uppsalas studentbostäder. Även om ett medlemskap i en nation ger tillträde till alla tretton nationers aktiviteter ger nationsmedlemskapet dock endast tillträde till just den specifika nationens bostäder som du är medlem i. Så, det är bra att läsa på om vad som gäller för just den/de nationer som du är medlem i.

Förutom att nationerna har olika regler för kösystem, företräde etc. så skiljer sig också storleken på nationernas bostadsbestånd åt en hel del. Storleken på nationernas bostadsbestånd påverkar hur stor genomströmningen är och således också hur lång kötiden är. Rent generellt kan man dock säga att det går fortare att få ett kontrakt via en nation än via de konventionella bostadsaktörerna i Uppsala. Så, ställ dig i både de vanliga köerna och i kö hos nationen/erna.

 

Fem snabba om nationsbostäder

Vad är grundkravet för att få bo i nationsbostäderna?

För att få bo i nationsbostäderna finns det två huvudsakliga krav. 1. Du ska vara medlem i nationen. 2. Du ska vara aktiv student (det varierar mellan bostadsstiftelserna om vad "aktiv student" betyder, men i normalfallet betyder det att du ska studera heltid vid Uppsala universitet eller SLU. Bostadsstiftelserna kontrollerar med jämna mellanrum att du uppfyller kravet för att bo i bostaden, så ha koll på vad som gäller för ditt kontrakt.  

Hos vilka nationer kan man ställa sig i bostadskö redan innan man har blivit antagen till universitetet?

Stockholms nation, Gästrike-Häsinge nation, Norrlands nation, Kalmar nation, Smålands nation, V-Dala nation, Uplands nation och Östgöta nation. Besök Nationsgårdarna för att skapa ett tillfälligt konto och för att börja köa på olika bostadsobjekt.  

Hos vilka nationer kan man ställa sig i kö hos utan att först teckna medlemskap?

Stockholms nation, Gästrike-Häsinge nation, Norrlands nation, Kalmar nation, Smålands nation, V-Dala nation, Uplands nation och Östgöta nation. Besök Nationsgårdarna för att skapa ett tillfälligt konto och för att börja köa på olika bostadsobjekt.

Vilka nationer har bostäder som är öronmärkta för recentiorer (nya studenter)?  

Västmanlands-Dala nation, Kalmar nation och Gotlands nation.

På vilka nationer är det mest sannolikt att en ny student, utan kö- eller engagemangspoäng, skulle kunna bli erbjuden en bostad?

Som vi påpekat innan så varierar tillgången och kötiden mycket från nation till nation beroende på storleken på bostadsbeståndet, men också från termin till termin, det är därför svårt att uttala sig om detta. De senaste terminerna har dock Snerikes (Södermanland-Nerikes) nation, Västmanlands-Dala nation, Uplands nation, Gästrike-Hälsinge nation och Gotlands nation haft väldigt korta kötider. 

 

Uppsalas 13 nationer

Generell information

Nationerna erbjuder många olika typer av boende, t.ex. korridorsrum, dubbletter, mindre lägenheter och större familjelägenheter. Vissa nationer har regler som säger att du måste ha varit medlem ett visst antal terminer innan du kan söka de mer attraktiva boendeobjekten, t.ex. lägenheterna, så kolla vilka regler som gäller på din nation. 

Hyran för korridorsrum ligger på mellan 2500 och 3500 kronor. Många nationsboenden, speciellt korridorsrummen, har två hyresfria månader per år. Man betalar alltså endast hyra 10 månader per år. Hyran för lägenheter varierar såklart utifrån hur stor lägenheten är men också utifrån hur nybyggt boendet är. Nationerna jobbar dock för att hålla en låg prisbild för sina medlemmar. Hyran för en nybyggd etta kan ligga runt 4000-4500 kronor. En äldre etta kan ha en hyra på drygt 3000 kronor.    

 

Stockholms nation

Uppskattad kötid: 6-18 månader

Stadsdel: Kåbo, Luthagen

Ansökan: Nationsgårdarna

Mer information: www.studentvagen.se / http://stockholms.se/

 

Uplands nation

Uppskattad kötid: 6-12 månader

Stadsdel: Centralt: Sysslomansgatan, Rundelsgränd

Ansökan: Nationsgårdarna

Mer information: www.uplandsnation.se/

 

Gästrike-Hälsinge nation

Uppskattad kötid: 0-12 månader

Stadsdel: Studentvägen, Oservatoriet

Ansökan: Nationsgårdarna

Mer information: www.studentvagen.se / http://ghnation.se/

 

Östgöta nation

Uppskattad kötid: minst 12 månader

Stadsdel: Kåbo, Luthagen, Fjärdingen

Ansökan: Nationsgårdarna

Mer information: www.ostgotabostader.nu/ / http://ostgotanation.se/

 

Västgöta nation

Uppskattad kötid: minst 6 månader

Stadsdel: Centralt

Ansökan: Köteckning på nationen 

Mer information: http://vastgotanation.se/ 

 

Södermanland-Nerikes nation

Uppskattad kötid: 1-6 månader

Stadsdel: Triangeln, nationskvarteret

Ansökan: Köteckning på nationen, en gång i månaden  

Mer information: http://snerikes.se/ 

 

Västmanlands-Dala nation

Uppskattad kötid: minst 6 månader

Stadsdel: Triangeln, Svartman, Observatoriet, Majklockan, Ängsklockan

Ansökan: Nationsgårdarna 

Mer information: www.v-dala.se/

 

Smålands nation

Uppskattad kötid: minst 12 månader

Stadsdel: Luthagen

Ansökan: Nationsgårdarna

Mer information: www.smalands.nu/

 

Göteborgs nation

Uppskattad kötid: ingen uppgift

Stadsdel: nationskvarteret

Ansökan: Utlysning vid lediga objekt varpå man kan skicka in en ansökan. Köpoäng = antal högskolepoäng sedan man blivit medlem i nationen samt ämbetspoäng vid nationen. 

Mer information: http://goteborgsnation.se/

 

Kalmar nation

Uppskattad kötid: 1-3 månader

Stadsdel: Centralt: Rundelsgränd, Rackarnäbbet

Ansökan: Nationsgårdarna

Mer information: http://kalmarnation.se/

 

Värmlands nation

Uppskattad kötid: 6-12 månader

Stadsdel: Luthagen

Ansökan: Terminsvis ansökan genom blankett som lämnas till boendets kurator. Kölista upprättas utifrån ämbetsmannapoäng och högskolepoäng. Efter terminens slut rensas kölistan och man får lämna in ny ansökan.  

Mer information: http://varmlandsnation.se/

 

Norrlands nation

Uppskattad kötid: 6-12 månader

Stadsdel: Studentväge, Observatoriet

Ansökan: Nationsgårdarna

Mer information: www.studentvagen.se  / Norrlands nations bostäder

 

Gotlands nation

Uppskattad kötid: 6-12 månader

Stadsdel: City (nationshuset), Rackarberget, Vaksala torg

Ansökan: Bostadsutlysning sker på Gotlands nation. Ansökningsformulär kan hittas på Gotlands nations hemsida. På utlysningsdagen måste sökande närvara personligen eller med befullmäktigat ombud. 

Mer information: www.gotlandsnation.se/ 

 

Logga in

Registrera

Genom att klicka på knappen godkänner du villkoren

Avbryt

Glömt?