Nyttiga länkar

Myndigheter

Hyresnämnden Uppsala Hyresnämnden är den instans som medlar i tvister gällande bostäder.

Hyresgästföreningen Hyresgästföreningen är en medlemsorganisation för hyresgäster. De kan ge råd gällande vilka lagar och regler som gäller i olika bostadsfrågor.

Adressändring Anmäl eller ändra din adress till denna instans. 

Försäkringskassan Ansökan om bostadsbidrag hos Försäkringskassan. 

 

Svensk lag

Vill du läsa på om vad svensk lag säger om bostäder och olika typer av uthyrning har vi samlat relevanta kapitel här för dig att ta del av.

Hyresrättslagen 

Bostadsrättslagen

Lag om uthyrning av egen bostad Lagen om uthyrning av egen bostad är tillämplig om den du hyr av äger sin bostad. Till exempel en bostadsrätt eller ett hus. 

Avtalslagen Avtalslagen är den grundläggande lagstiftningen som handlar om när två personer ingår ett avtal. Hyreslagen och lagen om uthyrning av egen bostad är vad som kallas "speciallagar" och gäller speciellt för sådana avtal som reglerar hyresförhållande.

 

Logga in

Registrera

Glömt?